Bongardt 1807

Aus AKdia
Version vom 12. Oktober 2016, 19:20 Uhr von imported>Kunz-Nister
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Bongardt, Adrianus Jacobus: Reize door Duitschland's noordelijste helft en de nieuwe Franche Departementen, in den zomer von 1806. Tweede en laatste deel. Haarlem 1807.

Literatur